Buurtgenoten | 23+ | holendrecht

Swazoom organiseert dagelijkse activiteiten voor volwassenen vanaf 23+ met als doel: het zolang mogelijk zelfstandig functioneren van ouderen te bevorderen. In het kader van participatie is het verder van belang dat buurtgenoten deelneemt  aan bijeenkomsten .

We voelen ons betrokken bij mensen. Zeker bij kwetsbare mensen. Maar ook bij de mensen die iets voor elkaar willen betekenen in een wijk. Onze rol is om de sociale samenhang van een buurt te verstevigen. Zodat iedere bewoner daarvan profiteert.

Swazoom zet zich in voor buurtgenoten
De meeste mensen zijn prima zelf in staat hun sociale leven en vrijetijdsbesteding te organiseren. Voor deze groep beperkt onze rol zich tot uitnodigen, faciliteren en adviseren. Samen met de bewoners van de wijk proberen we allerlei leuke activiteiten op te zetten. Van workshops bloemschikken tot bijeenkomsten. Deze bijeenkomsten bruist van informatie over een gezonde levensstijl en gezondheid gerelateerde onderwerpen die voor hun van belang zijn, zoals suikerziekte, hoge bloeddruk, etc. Voor u dus misschien?

Of je nu een activiteit bedenkt, organiseert, geeft of volgt. Iedereen is welkom. Hierbij doen we eveneens een oproep aan de mannen in zuidoost om ons te laten weten, aan welke activiteiten u graag wilt deelnemen. Onze activiteiten kunnen we uitvoeren dankzij de onmisbare hulp van vrijwillige medewerkers. 

Informatie en aanmelden
Swazoom, info@swazoom.nl, 020 569 68 67.

ma.do 13.00-16.00

 

Veel gestelde vragen >>

 
--- BuurtHuizen Zuidoost is onderdeel van PBAZO [Stichting Programmabureau Amsterdam Zuidoost]