Voorlichting

Nieuws 
Sterk! | 23+di 09.15-12.00 (start 15 sept)
Willemien Stena | Madi | 020 3141675 | 06 386 773 02 | w.stena@madizo.nl
  
Bonte Kraai 
Mantelzorgcafe | 23+ma 16.00-17.30
Stichting De Cirkel van Harmonie | zettep@hotmail.com | 06 134 046 63
  
Holendrecht 
Odensehuis | 23+DO 11.00-13.00
Odensehuis | info@odensehuis.nl
  
Kwakoe 
Maatschappelijke hulpdienst | 23+do 14.00-16.00
I. Fritschij | i.fritschij@upcmail.nl
  
--- BuurtHuizen Zuidoost is onderdeel van PBAZO [Stichting Programmabureau Amsterdam Zuidoost]