Bijles taal en rekenen | 0-12 | anansi

Informatie en contact
Geef je Kind een Voorsprong, geefjekindeenvoorsprong@gmail.com, 020 690 05 49.

wo 17.00-19.00

 
Bekijk hier onze tarieven voor ruimtegebruik >>

Veel gestelde vragen >>

 
--- BuurtHuizen Zuidoost is onderdeel van PBAZO [Stichting Programmabureau Amsterdam Zuidoost]