Activiteiten voor Ouderen | 23+ | bonte kraai

Stichting Pasensie is een oudereninitiatief dat als doel heeft een bijdrage te leveren aan het welzijn van migrantenouderen in Amsterdam Zuidoost door een programma aan te bieden dat gericht is op het bevorderen van zelfredzaamheid, weerbaarheid, zelfstandigheid en het leggen van contacten om eenzaamheid te bestrijden.

De activiteiten van Pasensie zijn o.a. gesprekgroepen, informatiebijeenkomsten, creatief bezig zijn, samen koken en eten, Paas- en Kerstviering, cognitieve vaardigheden d.m.v. spelletjes, uitwisseling met seniorengroepen buiten Amsterdam, en mantelzorgactiviteit/huisbezoek.

Informatie en contact
Stichting Pasensie, Yvonne Penig, 
06 200 444 05, yvonnepenig@live.nl.

vr 12.30-18.00

 

Veel gestelde vragen >>

 
--- BuurtHuizen Zuidoost is onderdeel van PBAZO [Stichting Programmabureau Amsterdam Zuidoost]