Activiteiten voor Ouderen | 23+ | bonte kraai

 

Stichting Pasensie is een oudereninitiatief dat  als doel heeft een bijdrage te leveren aan het welzijn van migrantenouderen in Amsterdam Zuidoost door een programma aan te bieden dat gericht is op het bevorderen van zelfredzaamheid, weerbaarheid, zelfstandigheid en het leggen van contacten om eenzaamheid te bestrijden.

De activiteiten van Pasensie zijn o.a. gesprekgroepen, informatiebijeenkomsten, creatief bezig zijn, samen koken en eten, Paas- en Kerstviering, cognitieve vaardigheden d.m.v. spelletjes, uitwisseling met seniorengroepen buiten Amsterdam, en mantelzorgactiviteit/huisbezoek.

Elke donderdagmiddag van 12.00-16.30 uur komen de ouderen bij elkaar in De Bonte Kraai om deel te nemen aan de geplande activiteiten. Naast de clubbijeenkomsten worden de ouderen ondersteund met de realisatie van praktische zaken zoals, het aanvragen van thuiszorg, huishoudelijke hulp, woningaanpassingen of scootmobiels enz.

Informatie en contact
Stichting Pasensie, Yvonne Penig, 
06 200 444 05, yvonnepenig@live.nl.                              

Facebook: www.facebook.nl/Stichting Pasensie.

 

do 12.00-16.30

 

Bekijk hier onze tarieven voor ruimtegebruik >>

Veel gestelde vragen >>

 
--- BuurtHuizen Zuidoost is onderdeel van PBAZO [Stichting Programmabureau Amsterdam Zuidoost]