PROCEDURES
   
 
Programmabureau Amsterdam Zuidoost 
 
  
  
 

Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld

Stappenplan

1. Breng signalen in kaart

Handeling - Beschrijf de signalen objectief. Zet op papier wat je ziet en hoort.
Wees voorzichtig, er hoeft niet werkelijk sprake te zijn van kindermishandeling.
Is er sprake van een acuut onveilige situatie? Neem direct contact op met de politie!

Betrokken medewerkers - Signaleerder (medewerker PBAZO): beheerder, baliemedewerker, barmedewerker, jongerenwerker, programmeur, projectmedewerker of stagiair. Aanbieder kan ook signaleren. Neem eventueel contact op met aandachtsfunctionaris voor hulp.

Rapportage - Signalenrapport digitaal opslaan.

2. Vraag advies

Handeling - Neem contact op met aandachtsfunctionaris. De case wordt tijdens een intern overleg besproken.

Betrokken medewerkers - Signaleerder, eventueel kinder- of jeugdwerker van SWAZOOM.

Rapportage - Rapportage in Database Meldcode.

3. Ga het gesprek aan

Handeling - Praat met cliënt, ouder(s) en/of kind. Deel in het gesprek de zorgen om het kind, verzamel informatie en/of motiveer ouder(s) voor hulp.
Belangrijk om het gesprek goed te voorbereiden en alle deelnemers de ruimte te geven om te reageren.

Betrokken medewerkers - Signaleerder.

Rapportage - Rapportage in Database Meldcode.

4. Bepaal hoe ernstig de situatie is en wat er precies aan de hand is

Handeling - Weeg aard, ernst en risico op kindermishandeling of huiselijk geweld aan de hand van de signalen, het advies van collega’s en het gesprek.

Betrokken medewerkers - Signaleerder.

Rapportage - Rapportage in Database Meldcode.

5. Zelf hulp organiseren of melding doen?

Handeling - Beslis over de volgende actie: kunnen we zelf hulp organiseren of gaan we een melding doen bij BJZ/AMK en/of SHG.

Betrokken medewerkers - Signaleerder. OKA Zuidoost teamleider: Rob Liesveld tel. 0630802973. OKA Bijlmer: Hanneke Winter tel. 0620082919.

Rapportage - Rapportage in Database Meldcode.

6. Hoe gaat het nu

Handeling - Na een maand navragen hoe het gaat met cliënt en signaleerder.

Betrokken medewerkers - Signaleerder.

Rapportage - Rapportage in Database Meldcode.

Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld

 

Contact >>