PUBLICATIES
   
 
Programmabureau Amsterdam Zuidoost 
 
  
  
 

PUBLICATIES

Begroting PBAZO 2023
Activiteitenplan PBAZO 2023
Programma Methodiek PBAZO
Begroting PBAZO 2022
Activiteitenplan PBAZO 2022
Jaarrekening 2021
rapportage activiteiten 2021
Begroting PBAZO 2021
Activiteitenplan PBAZO 2021
Corona BuurtHuizen SDZO
Coronahulp & Aandachtslijn
DSP evaluatie PBAZO
Jaarrekening 2020
Begroting PBAZO 2020
Activiteitenplan PBAZO 2020
Participatief PBAZO
Jaarrekening 2019
Transformatie BuurtHuizen 2019
Begroting PBAZO 2019
Activiteitenplan PBAZO 2019
NoLIMIT productenboek 2019
Plusproducten 2019
Tevredenheids onderzoek 2018
Bezettingsgraad 2018
Voorstel zomerprogramma 2018
Begroting zomerprogr. 2018
NoLIMIT productenboek 2018
Plusproducten 2018
Bezettingsgraad 2017
Tevredenheids onderzoek 2017
Kwakoe Eindverslag 2017
Verslag seniorenproject
Pilot & procesmodel senioren
Financieel plan 2018
Activiteitenplan 2018
Begroting Kwakoe 2017-2018
Horecabeleid PBAZO 2017-2020
Bestuursregelement PBAZO
Tevredenheids onderzoek 2016
Bezettingsgraad 2016
Zomerprogramma 2016
NoLIMIT productenboek 2017
Productenboek+ 2017
Plusproducten 2016
Activiteitenplan 2017
Financieel Plan 2017
Gezond Koken 2016
Portret Herensoos 2016
Bezettingsgraad 2015 - in revisie
Zomerprogramma 2015
Ruimte voor Initiatief 2016
NoLIMIT productenboek 2016
Tevredenheids onderzoek 2015
Productenboek+ 2016
Bezettingsgraad 2014
Zomerkrant 2014
Zomerprogramma 2014
NoLIMIT Productenboek 2015
Bedrijfsplan Horeca 2014-2016
Vrijwilligersbeleid 2014

 

Contact >>